Stijging bezoekersaantal tankshops

Stijging bezoekersaantal tankshops


De shopomzet bij tankstations is vorig jaar met drie procent gestegen. Vooral de toenemende vraag naar koffie en belegde broodjes stuwden de omzet.

Ook komen er steeds meer klanten bij tankshops over de vloer. Dat blijkt uit onderzoek van GfK, IRI, en Orange Peak Company, een samenwerkingsverband van drie kennisinstituten uit de retailsector. De resultaten van dat onderzoek werden begin juli gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering van branchevereniging Beta in Amersfoort, waarbij ook inzicht werd gegeven in andere trends en kansen.

Voor bemande tankstations wordt de shopomzet steeds belangrijker. Veel ketens en ondernemers profileren zich dan ook door volop te investeren en te vernieuwen op dat gebied. Die strategie lijkt zich beetje bij beetje uit te betalen. De totale winkelomzet steeg in 2015 ten opzichte van het jaar ervoor, hoewel het aantal tankshops juist afnam door de groei van het onbemande segment.

Stijging bezoekersaantal
Belangrijke oorzaak van de stijging in winkelomzet is dat steeds meer consumenten de tankshop weten te vinden. Het totale bezoekersaantal lag vorig jaar zeven procent hoger dan in 2014. Vooral bij snelwegwinkels neemt, gemiddeld gezien, het aantal klanten toe. De grootste dalers liggen juist aan het onderliggende wegennet. “Daar vallen de grootste klappen”, aldus Bas van Eekelen van GfK tijdens de bijeenkomst in Amersfoort.
Zowel het aantal bezoekers als de omzet nam dus toe in 2015. Opvallend genoeg nam het aantal verkochte producten af, al blijft de daling beperkt tot 1 procent. Er komen dus meer mensen over de vloer die ook meer geld besteden, maar dat zorgt niet voor een evenredige toename van de verkoopaantallen.

Koffie
Gekeken naar segmentniveau zijn vooral koffie en belegde broodjes belangrijke groeiers. Zo nam het aantal verkochte broodjes en de opbrengst ervan met respectievelijk acht en elf procent toe. “De bakery is een voorname omzetdrijver en levert een goede bijdrage aan de winstgevendheid van een tankstation.”
Ook het koffiesegment zit in de lift, met zowel een volume- als omzetstijging van zes procent. Van Eekelen concludeerde wel dat er voor die stijging van de koffieverkoop veel extra klanten nodig zijn, omdat er relatief veel incidentele bezoekers tussen zitten.

Kansen
Toch liggen hier veel kansen voor de tankshop. “Koffie zou de nieuwe benzine kunnen zijn voor tankstations. Veel bezoekers komen speciaal naar het station voor koffie, ook als ze niet tanken.” Dat blijkt ook uit het aantal koffiekopers, dat vorig jaar met maar liefst 21 procent toenam in vergelijking met het jaar ervoor.
Opvallend hierbij is dat het gemiddelde bonbedrag bij koffie daalt. Het gaat hierbij om de totale bonwaarde, inclusief de bedragen voor bijvoorbeeld brandstof of voor andere shopartikelen. Dit sluit aan bij het beeld dat steeds meer consumenten speciaal voor koffie naar het station komen, zonder bijvoorbeeld te tanken. Dat koffie op veel automaten apart wordt afgeslagen, is in de cijfers verwerkt.

Bron: Tankpro


Deel deze pagina


Deel via Facebook Deel via Facebook