Lelystad Airport in 2043 volledig ontwikkeld

Lelystad Airport in 2043 volledig ontwikkeld


Lelystad Airport kan zich gaan ontwikkelen tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. De doelstelling van het maximale aantal moet in 2043 worden bereikt.

De ministerraad heeft vrijdag 13 juni op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad dat de groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken. Met de ontwikkeling kan de luchthaven vanaf 2018 stap voor stap een deel van de groei op Schiphol over gaan nemen. De Schiphol Group, exploitant van Lelystad Airport, geeft in het Ondernemingsplan aan dat er een zorgvuldige groei in 3 fases moet plaatsvinden.

Tijdens de opstartfase van 2018 tot 2023 is de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers op Lelystad gematigd. Dit is nodig omdat de ontwikkeling afgestemd moet zijn op de groei van het vliegverkeer op Schiphol en voor de noodzakelijke opbouw van de luchtverkeersleiding. Schiphol verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie op Lelystad te kunnen realiseren (bij ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). Hierna worden de voorzieningen op Lelystad uitgebreid en kan de luchthaven tot 2033 verder groeien naar 25.000 vliegbewegingen en vervolgens naar 45.000 vliegbewegingen in 2043.

De Tweede Kamer moet zich nog buigen over de plannen van Schiphol en de staatssecretaris.

Bron: RTVNH


Deel deze pagina


Deel via Facebook Deel via Facebook